Återfyllnad av enstaka cylinder

Börja med avlasta systemet (bordet) genom att palla upp det eller lägga bordet på sidan.

1. Veva/kör ut systemet (OBELASTAT) tills den defekta cylindern åkt ut 30-40 mm.

2. Om möjligt lossa pumpen från bordet och placera den lodrätt med slanganslutningarna uppåt, om detta inte är möjligt se till att pumpändan med slang är placerad högre än den motsatta. Viktigt! Var försiktig så att slangarna inte skadas, min. böjradie 30 mm.

3. Skruva loss berörd cylinderns slanganslutning i pumpen.

4. Håll slangändan under oljenivån i den oljeflaska vi skickat till Er och dra sakta ut cylinderkolvstången, olja sugs in genom vakuumet som bildas, håll kolvstången i utddraget läge 1-11/2 min.

5. Håll cylindern lodrätt med slanganslutningen uppåt (om nådvändigt skruva loss cylindern från bordet) och tryck in kolvstången tills det kommer luftfri olja ur slangen. 
Tips! Detta syns bäst om slangändan hålls under oljenivån i flaskan.

6. Upprepa punkt 4 och 5 tills kolvstången på denna cylinder sticker ut ca: 50 mm längre än på de "riktiga" cylindrarna.

7. Veva/kör systemet ca 1/2 varv eller tills det kommer olja ur det öppna anslutningshålet på pumpen.

8. Anslut slangen i pumpen.

9. Veva/kör tillbaka pumpen till bottenläge samtidigit som ni trycker in kolvstången på den återfyllda cylindern. Tryck sedan in kolvstången på de övriga cylindrarna.

10. Med pumpen i bottenläge ska kolvstången på den återfyllda cylindern sticka ut längre än kolvstängerna på de övriga cylindrarna.

11. Skruva loss slanganslutningen från pumpen igen och pressa ut överflödig olja i oljeflaskan genom att vid vevdrivet system trycka in kolvstången i botten, och vid motordrivsystem trycka in kolvstången tills utsticket är lika långt som på de övriga cylindrarna. Tips! vid motordrivet system placera kolvstången enligt nedan skiss när ni presser ut oljan. Anslut slangen i pumpen igen och dra åt med 10 Nm.

12. Veva/kör ut systemet halvvägs och kontrollera att cylindrarna börjar röra sej samtidigt och att de med en jämn gång åker ut lika långt. Kontrollera även att den återfyllda cylindern inte känns "svampig" vid tryck belastning. Vid behov upprepa ovanstående tills systemet fungerar riktigt igen.

13. Sätt cylindern och pump på plats igen.

Systemet är nu färdigt för användning igen.

Kontakta oss

Ergonomix AB
Postadress:
Trandaredsgatan 200 F
SE-507 52 BORÅS


Besöksadress:
Trandaredsgatan 200 F, 507 52 BORÅS.

Tel: +46(0)33-22 27 80
Fax: +46(0)33-22 27 99

E-mail: sales@ergonomix.se

» Hitta hit