Återfyllnad av komplett system

Börja med att avlasta systemet (bordet) genom att palla upp det eller lägga bordet på sidan.

1. Om möjligt lossa pumpen från bordet och placera den lodrätt md slanganslutningarna uppåt, om detta inte är möjligt se till att pumpändan med slang är placerad högre än den motsatta. Viktigt! Var försiktig så att slangarna inte skadas, min, böjradie 30 mm.

2. Se till så att systemet är obelastat, skruva därefter loss alla slanganslutningar i pumpen.

3. Veva/kör ned systemet i bottenläget (moturs).

4. För att fylla upp pumpen med olja använd en injektionsspruta med en nåldiameter på max 2.5 mm eller ta en oljeflaska av plast och gör ett hål i korken och anslut en bit av vår hyrdaulslang, pressa in ett metall- eller plaströr med max ytterdiameter 2.5 mm (ex. vårt prymstift 02.5x16) i slangen.

5. Stick ner hålet eller röret i det första anslutningsålet på pumpen, fyll i olja tills nivån börjar stiga i anslutningshålet, kontrollera att det inte syns några luftbubblor i anslutningen. Upprepa med övriga anslutningar.

6. Fyll upp cylindrarna genom att stoppa ner den lösa slangändan i en flaska med vår hydraulolja, dra ut kolvstången på cylindern och håll den i i utdraget läge i 1-1.5 min (olja sugs in i cylindern genom vakuumet som bildas).

7. Håll cylindern lodrätt med anslutningen uppåt, om nödvändigt skruva loss cylindern från sina fästpunkter, håll ner slangndan i oljeflaskan och tryck in cylinderkolvstången helt och hållet. På C01-cylindern går kolvstången jämns med huset men på C02-C04.cylindrarna sticker kolvstånen ut 12 mm när cylindern är helt ihoptryckt.

8. Kontrollera att inga luftbubblor kommer ut ur slangen vid slutet av ihoptryckningen, upprepa i så fall punkt 6-8 tills cylindern är OK.
Tips! Detta syns bäst om slangändan hålls under oljenivån i flaskan.

9. Upprepa punkt 6-8 med övriga cylindrar.

10. Veva/kör pumpen 1/2 varv (medsols) eller tills ni ser olja koma upp i alla anslutningshål. OBS! Veva/kör max 1 varv. Kommer det inte olja i alla anslutningshål upprepa punkt 5.

11. Anslut slangarna i pumpen igen och dra åt med 10 Nm.

12. Veva/kör ut systemet halvvägs och kontrollera att cylindrarna börjar rörs sej samtidigt och att de med en jämn gång åker ut lika långt. Kontrollera även att cylindrarna inte känns "svampig" vid tryck belastning. Vid behov upprepa ovanstående tills systemet fungerar riktigt igen.

13. Sätt cylindrar och pump på plats igen, fäst gärna upp löst hängande slang.'

Systemet är nu färdigt för användning igen.

Kontakta oss

Ergonomix AB
Postadress:
Trandaredsgatan 200 F
SE-507 52 BORÅS


Besöksadress:
Trandaredsgatan 200 F, 507 52 BORÅS.

Tel: +46(0)33-22 27 80
Fax: +46(0)33-22 27 99

E-mail: sales@ergonomix.se

» Hitta hit