Byte av slang

Vid vevdrivet system: Veva ner systemet (bordet) i bottenläge och avlasta det genom att palla upp det eller lägga bordet på sidan.

Vid motordrivet system: Kör ner systemet (bordet) i bottenläge och avlasta enl. ovan. Skruva loss e tv M6-skruvar som håller ihop pump och motorenhet, vrid kopplingen på pumpen motsols tills det tar stopp. Montera därefter ihop pump och motor igen.

1. Lossa pumpen från bordet och placera den lodrätt med slanganslutningarna uppåt, om detta inte är möjligt se till att pumpändan med slang är placerad högre än den motsatta. Viktigt! Var försiktig så att slangarna inte skadas, min. böjradie 30 mm.

2. Skruva loss den slang som ska bytas i pumpen.

3. Lossa cylindern från sina fästpunkter och skruva ur slangen även här.

4. Klipp den slangen i önskad längd med hjälp av en sk mattkniv för att få ett "rent" och vinkelrätt snitt.

5. Sätt den lossade tryckmuttern på den nya slangen, trä på en ny skärring och anslut cylinder. Viktigt! Cylindern får inte spännas fast i rör eller kolvstång under åtdragningen.

6. Följ instruktion "Återfyllnad av enstaka cylinder" från punkt 4-11.

7. Sätt cylindrar och pump på plats. Fäst gärna upp ev. löst hängande slangar.

Systemet är nu färdigt för användning igen.

Kontakta oss

Ergonomix AB
Postadress:
Trandaredsgatan 200 F
SE-507 52 BORÅS


Besöksadress:
Trandaredsgatan 200 F, 507 52 BORÅS.

Tel: +46(0)33-22 27 80
Fax: +46(0)33-22 27 99

E-mail: sales@ergonomix.se

» Hitta hit